Background Image

REGULAMIN COVID-19

 • REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH W KLUBIE X-DEMON POZNAŃ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 

  1) Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do
  a) posiadania i stosowania maseczki w miejscu, gdzie jest to konieczne.
  b) zachowania, co najmniej 1,5 metra odstępu od innych Uczestników
  c) złożenia pisemnego oświadczenia przed wejściem do klubu, w którym zawarta będzie informacja dotycząca tego, że nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

  2) Zgodnie z nowymi obostrzeniami, które weszły w życie 1 grudnia 2021 roku, w klubie może przebywać max. 100 osób niezaszczepionych. Po przekroczeniu limitu osoby, które nie okażą certyfikatu COVID, nie będą wpuszczone na wydarzenie. 

  3) Organizatorzy wydarzenia posiadają prawo do pozyskania danych osobowych i kontaktowych od każdego uczestnika wydarzenia. 

  4) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że
  a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest XD PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignacego Paderewskiego 10, 61-740 Poznań, Polska, NIP 7831795282
  b) dane osobowe Uczestnika imprezy mogą być przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym na jego żądanie.